Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ουάσινγκτον

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.  
 Εξαιρετικό!!! Το μουσείο στην οθόνη σας!!!
 Σε τρία επίπεδα: Ground, First, Second floor Xειρισθείτε σωστά τα βέλη πλοήγησης.
Ιδιαίτερα 1) για τη μετάβαση σε  καθένα από τα τρία πιο πάνω επίπεδα (ορόφους του μουσείου) και   2)  για τη διαδοχική αλλαγή σκηνής/εικόνας με εκθέματα (προτελευταίο βέλος δεξιά) "next scene